Home Page / Novinky / Evropské peníze pro KC Beseda

Evropské peníze pro KC Beseda

Žádost o financování projektu multimediálního kulturně-společenského centra v KCB, zpracovaná Klánovickým fórem, získala druhý nejvyšší počet bodů v rámci hodnocení projektů dotačního titulu EU na podporu informační společnosti a byla tak schválena!!

Bohužel se nepodařilo prosadit projekt v jeho celém objemu a rozsahu. Projekt byl ve dvou krocích během jednání s úředníky magistrátu a MMR „ořezán“ o část propojení s tělocvičnou a vytvoření z tělocvičny víceúčelového společenského sálu (s pokračujícím tělocvičným provozem).

Finančně se jedná o 2,3 mil. Kč (bez DPH) ve prospěch investic v KC Beseda. Co tedy můžete od projektu se strašně dlouhým a téměř ošklivým názvem Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích očekávat?

V průběhu roku 2006 bude:

  • zprovozněno digitální KINO při zachování klasické analogové projekce
  • realizovány jiné multimediální digitální projekce v sále i předsálí
  • zahájen provoz pracovišť veřejného internetu (veřejná PC pracoviště v předsálí KCB)
  • nakoupeno mobilní profesionální ozvučení pro kulturní akce (koncerty v sále, předsálí i parčíku) a divadelní osvětlení sálu
  • zahájen projekt bezdrátového připojení k internetu v okolí KC Beseda (technologie Wi-Fi), který budou moci využít především návštěvníci kavárny v KCB či parčíku
  • instalována prezentační technika pro seminární a přednáškové akce
  • provedeny drobné stavební úpravy a opravy (vzduchotechnika, sociální zařízení atd.)
  • zkvalitněny webové stránky Klánovického fóra nasazením rezervačního systému (rezervace, nákup vstupenek) a zdokonaleného programového modulu.

Prostor KCB bude i nadále sloužit kultuře. O tom není pochyb. Bude se jednat o kulturní, společenské a jiné akce ovšem s využitím nejmodernějších dnes dostupných technologií. KC Beseda se tak stane prezentačním centrem možností současných moderních technologií a to v kulturně-společenském kontextu.