Home Page / Projekty / Projekty

Projekty

Dosud nejvýznamnější naší aktivitou byla především správa Kulturního centra Beseda v letech 2005-2011.

Během této doby jsme uspořádali téměř 900 kulturních akcí, na které si našlo cestu více než 32 000 diváků.

 

Když jsme společně s vedením Klánovic v listopadu 2005 zakládali nadační fond, bylo naším přáním, aby se KC Beseda stalo skutečným centrem kultury. Tyto záměry jsem prezentoval i v tehdejším KZ (9/2005): „Chceme pod hlavičkou Klánovického fóra provozovat KC Beseda výhradně na nekomerčním základě. Centrum bude otevřeným prostorem pro různorodé kulturně-společenské projekty občanů Klánovic. Klánovické fórum tomuto otevřenému prostoru vtiskne manažerský ráz, zajistí financování provozu a jednotlivých akcí a nastaví potřebná pravidla hry. Nebude restaurací či jednoúčelovým zařízením, ani politickou základnou. Musí být otevřené stávajícím i novým projektům, stávajícím i novým lidem a iniciativám.“

 

Jsme hrdi na to, že na těchto slovech není třeba nic měnit. Ba co více… Slovo se stalo skutečností! Prestiž Besedy, jakožto regionálního centra kultury, neustále roste. Do Klánovic se sjíždějí návštěvníci z okolí hledající kvalitní kulturu a příjemné zážitky.

 

Po ukončení činnosti v KC Beseda rozvíjíme další projekty směřující k rozvoji Klánovic, jakožto nejkrásnějšího místa pro život.

Klíčovým projektem je projekt Sochání pro Hedviku, který započal v roce 2012.