Home Page / Novinky / Grant na projekt Zahrada Dětského domova v Klánovicích

Grant na projekt Zahrada Dětského domova v Klánovicích

Klánovické fórum, nadační fond získalo grant programu Strom života (malé granty do 20 000,-Kč) od Nadace partnerství na projekt Zahrada Dětského domova v Klánovicích ve výši 19 940,-Kč.

O tento grant požádalo Klánovické fórum ve spolupráci se zahradnictvím Zelený domov (bývalá Sempra). Účelem projektu je:

  • vysázet sad ovocných stromků, na kterých bude dětem demonstrováno, jak se starat o stromky, co je potřeba znát, jaká pravidla ošetřování dodržovat; při splnění těchto pravidel budou děti odměněny výnosem ze sadu a naučí se mít vztah k přírodě.
  • vysázet živý plot do části zahrady, tento plot bude vysázen z habru obecného a thuje plikaty. Živý plot bude sloužit jako zvuková bariéra mezi sportovním hřištěm dětského domova a sousedy. Pro vyšší estetickou hodnotu bude vysázen z listnatých a jehličnatých dřevin.

 

Realizace projektu proběhne v říjnu a listopadu 2006.

Klánovické fórum, nadační fond děkuje jménem svým i jménem Dětského domova v Klánovicích Nadaci partnerství a jejímu hlavnímu partnerovi firmě SKANSKA za podporu projektu.