Home Page / Novinky / Kulturní granty pro Klánovické fórum

Kulturní granty pro Klánovické fórum

Zastupitelstvo ÚMČ schválilo na svém zasedání v březnu kulturní granty na podporu konkrétních programových formátů organizovaných v KC Beseda pro Klánovické fórum.

Přestože výše přidělených grantů 87 000,-Kč zdaleka nedosahuje skutečných potřeb na financování plánovaného kulturního programu pro rok 2006 (cca 500 000,-Kč), jedná se o mimořádně důležitý krok, neboť vytváří prostor pro naší další grantovou činnost. Jen díky tomuto příspěvku obce můžeme ještě žádat o další kulturní granty přímo na Magistrátu hl. m. Praha. Podmínkou magistrátních grantů je alespoň stejný podíl na financování aktivity ze strany ÚMČ. Žádost o další kulturní granty přímo od magistrátu jsme podali 18. dubna 2006. Držme si palce! Dalším zdrojem financování kulturních aktivit bude právě schválená veřejná sbírka, a dary od privátních dárců. Právě o tom je projekt Klánovického fóra. Obec nemůže financovat vše. Může však přispět částečně a vytvořit prostor zajištění dalších alternativních zdrojů. V tomto smyslu se zatím můžeme na naše partnery z ÚMČ spolehnout.

Děkujeme!