Home Page / Novinky / Omezení provozu v KC Beseda

Omezení provozu v KC Beseda

Od začátku října bude v KC Beseda probíhat dílčí rekonstrukce, úpravy interiéru a instalace nových technologií v rámci projektu tzv. Multimediálního centra ze zdrojů EU (Jednotný programový dokument pro Prahu), jež jsme pro KCB zajistili.

Omezení provozu bude výraznější až od 23. října, kdy bude omezen i provoz kavárny. Plánujeme trvání prací do poloviny listopadu. Dojde bohužel i ke krátkodobému uzavření kavárny na několik málo dní. Sledujte prosím aktuální vývěsky v areálu Besedy či informace našeho mailového zpravodaje.

Co můžete tedy od tohoto projektu očekávat? Především zkvalitnění služeb a prostředí v KCB. V rámci projektu bude:

  • zprovozněno digitální KINO při zachování klasické analogové KINO projekce
  • zahájen provoz pracovišť veřejného internetu (veřejná PC pracoviště v předsálí KCB)
  • nakoupeno mobilní profesionální ozvučení pro kulturní akce (koncerty v sále, předsálí i parčíku) a divadelní osvětlení sálu
  • zahájen projekt bezdrátového připojení k internetu v okolí KC Beseda (technologie Wi-Fi), který budou moci využít především návštěvníci kavárny v KCB či parčíku
  • instalována prezentační technika pro seminární a přednáškové akce
  • provedeny drobné stavební úpravy a opravy (sociální zařízení atd.)
  • instalován nový nábytek v nové internetové kavárně
  • zkvalitněny webové stránky Klánovického fóra nasazením nového programového modulu s možností rezervace.

Prostor KCB bude i nadále sloužit kultuře. O tom není pochyb. Bude se jednat o kulturní, společenské a jiné akce ovšem i s využitím nejmodernějších dnes dostupných technologií.

Ještě jednou přijměte naší omluvu za drobnější obtíže či menší komfort během následujících týdnů.