Home Page / Novinky / Podpora pro Memoriál Oldřicha Hanzala

Podpora pro Memoriál Oldřicha Hanzala

Jsme velice hrdi na to, že Klánovické fórum, nadační fond již v první roce své existence zajistil nemalé zdroje na financování fotbalového turnaje – Memoriál Oldřicha Hanzala v Klánovicích. U zrodu tohoto turnaje, stejně tak jako celé řady jiných projektů a aktivit ve prospěch Klánovic, stal právě Pan starosta Hanzal. Grant pro Klánovické fórum na financování této akce poskytl Klánovickému fóru Magistrát hl. m. Prahy ve výši 60 000,-Kč.