Home Page / Novinky / Grant Fondu kinematografie

Grant Fondu kinematografie

Fond kinematografie příznivě posoudil naší žádost o dotaci na další fázi modernizace kina v KCB a přislíbil dotaci v plné požadované výši 347 000,-Kč.

Dotace  je však podmíněna zajištěním dalších 50% finančních potřeb projektu z jiných zdrojů. Celkový rozpočet projektu činí 694 000,-Kč. O pomoc při financování této akce jsme požádal majitele objektu MČ Praha - Klánovice, jež ale dle předběžných vyjádření není schopna významněji pomoci. Pracujeme intenzivně na zajištění alternativních zdrojů.

Popis schváleného projektu Modernizace KINA a sálu pro možnost čerpání výše uvedené dotace

K dokončení modernizace kina (ve fázi po projektu JPD2 – Multimediální centrum…) je dále potřeba:

1 - výměna Dolby procesoru pro reprodukci zvuku v kinosále

Zastaralý kinoprocesor Dolby CP 50 incl. SR decoder SRA 8 (starý několik desítek let), kterému již skončila životnost, způsobuje zvýšený šum, prakticky nemožnost připojení žádného externího zdroje signálu do vstupu NON – SYNC z důvodu okamžitého vzrůstu úrovně šumu a brumu cca o 6dB. Dalším problémem je nemožnost připojení pětikanálového zvuku (DVD, PC) potřebného pro plnohodnotnou digitální projekci, jelikož na procesoru není požadovaný interface. Nezanedbatelným problémem je také zjištění, že v procesoru je pravděpodobně poškozena dekódovací matice. Na návrh autorizovaného odborníka v oblasti kinotechniky by bylo ideální nahradit tento nevyhovující procesor naprosto novým Dolby procesorem CP 650SR. Teprve instalací tohoto kinoprocesoru by se dal naplno využít potenciál, který nabízí nové technologické vybavení kina pořízení ze zdrojů EU v loňském roce.

2 – výměna oponového automatu

Stávající systém je zastaralý a poruchový. Je nutné zrenovovat vodící koleje pro maskovací a hlavní oponu, obnovit masky obrazu a vyměnit materiál opon – nový samet na opony.

3 – vyřešit zvukotěsnost kina

Nahradit původní dveře novými, které by splňovaly požadavky odhlučnění kina.

4 – úprava sedadel v kinosálu

Renovace - nikoli výměna stávajících sedadel