Home Page / Novinky / Zhodnocení roku 2007

Zhodnocení roku 2007

Rok 2007 byl ve znamení mimořádného rozvoje kulturních aktivit v Klánovicích. Jsem velmi hrdý na to, že za tento kulturní rozkvět „zodpovídá“ právě naše nezisková organizace.

Již druhým rokem spravuje Klánovické fórum, nadační fond KC Beseda v Klánovicích. Mohu s radostí konstatovat, že se nám podařilo dosáhnout kýženého efektu sněhové koule, která na sebe vlastní energií nabaluje další a další nánosy sněhu. Stejně tak funguje projekt Klánovického fóra. Daří se organizovat více kulturních akcí. Více dobrovolníků se zapojuje do naší činnosti. Výrazně se zvyšuje počet návštěvníků kulturních pořadů a celého kulturního centra včetně naší unikátní nekuřácké kavárny. Zavádíme nové kulturní formáty, a to zejména díky iniciativě občanů z Klánovic a okolí. Vlastní areál KC Beseda neustále, drobnými krůčky zkvalitňujeme, i když s minimálními prostředky. V roce 2007 se nám zkrátka podařilo dosáhnout takového rozmachu kulturních aktivit v Klánovicích, o němž jsme, při založení nadačního fondu, jen snili. Z takového výsledku se nelze než upřímně těšit.

V roce 2007 jsme zorganizovali 150 kulturních akcí - od kina a divadelních představení, přes literární kavárny a koncerty, až k řadě výstav a různých kurzů – pro téměř 7 000 návštěvníků. Návštěvnost akcí vzrostla meziročně o více než 50%. Nově uvedené formáty Folkový čaj Lukyho Lukáče, zahradnická burza, velikonoční jarmark, petanque turnaj O české srdce na výročí založení našeho státu, obnovený pořad literárně-hudební a filmové kavárny pod vedením Honzy Nejedlého, zformovaná klánovická bluesová kapela Bluesklan, to vše jsou počiny, jež určují tvořící se specifický ráz klánovického kulturního dění.

Technické vybavení kulturního centra je na velmi dobré úrovni, díky investici ze zdrojů Evropské unie, kterou se nám podařilo ve spolupráci s úřadem zajistit a zrealizovat již v roce 2006. I díky této dotaci jsme v loňském roce zavedli nové on-line služby pro návštěvníky kulturního centra – internetový kalendář akcí, on-line rezervace vstupenek a eZpravodaj o programu, které si získaly velkou oblibu. Máme registrováno k on-line rezervaci vstupenek již 150 uživatelů a odběratelů eZpravodaje je více než 250. KC Beseda patří k nejlépe technologicky vybaveným kulturním centrům v České republice připraveným na nové formáty kultury a zábavy v éře internetu a multimédií. Velkým přínosem v tomto směru byla loňská dotace Fondu kinematografie ve výši necelých 300 000,-Kč na další fázi rekonstrukce technologického vybavení kina. Bohužel vlastní stavební objekt KC Beseda si vyžaduje další stavební úpravy a rekonstrukce (vzduchotechnika a celková rekonstrukce areálu) tak, aby provozování kulturního zařízení v Klánovicích mohlo být zachováno.

Na tomto místě bych rád upřímně poděkoval všem dobrovolníkům ochotným nezištně pomáhat, vymýšlet a přidat ruku k dílu, kteří se do našich aktivit zapojují. Za vše co se v Klánovicích na poli kultury děje jsme my, Klánovičáci, vděčni právě těmto lidem. Zvláště bych chtěl poděkovat dvojici Katarína Hoffmannová a Romana Kubíčková (vlevo). Bez jejich práce by Klánovické fórum neexistovalo a KC Beseda nefungovalo tak dobře, jak jsme v současné době svědky. Nelze samozřejmě opomenout a nepoděkovat i dalším nejaktivnějším dobrovolníkům: paní Jitce Křížové, Martině Petráčkové, Miloši Královi, Marcele Rohožkové, Evě Slavíkové, manželům Nejedlým, Tomáši Hradeckému, Vladu Hoffmannovi a mnohým dalším. Děkuji. Rád bych rovněž poděkoval naší městské části, vedení obce a úřadu za dosavadní spolupráci na půdě Klánovického fóra. S velkým potěšením rovněž vyjadřuji díky našim finančním a věcným dárcům, kteří svými dary pomáhají. Velice si jejich pomoci vážíme.

Děkujeme!
V Klánovicích dne 20. dubna 2008

Ing. Petr Kubíček
Předseda správní rady, www.klanovickeforum.cz