Home Page / Novinky / Luboš Palata & Sochání pro Hedviku

Luboš Palata & Sochání pro Hedviku

Sochařské sympozium, akce, která přerůstá význam Klánovic

Sochařské sympozium, akce, která přerůstá význam Klánovic

Pokud nějaká akce trvá už tři ročníky, vytváří se tradice, platí staré dobré pravidlo. Díky neúnavnému Karlu Vilgusovi a Klánovickému fóru proběhne v Klánovicích od konce května už třetí ročník ojedinělého sochařského sympozia. Jehož výsledkem bude dalších sedm zajímavých soch, z toho pět na pohádkové motivy a další dvě věnované významným osobnostem české kultury minulých desetiletí, herci Petru Čepkovi a fotografovi Tarasi Kuščinskému. Ty budou trvale umístěny mezi lipami v aleji Hany Benešové a mají se stát základem pro galerii, která by měla postupně obsáhnout celou alej.

Tak jako v předchozích letech budete moci sledovat celý týden sochaře při práci a to od 31. května, kdy sympozium začíná, až po slavnostní předání v neděli 8. června v 16 hodin, které proběhne před Masarykovou školou.

Letošního ročník proběhne za účasti pěti sochařek a tak v Klánovicích při vytváření soch na téma „Má nejoblíbenější pohádková postava“ bude možné při tvorbě slevovat Denisu Kocvárovou, Marii Kraťukovou, Ivetu Sadeckou, Lenku Severovou a Miroslavu Špačkovou. Na tvorbě soch Petra Čepka a Tarase Kuščinského se budou ud 31. května podílet studenti a pedagogové Vyšší odborné uměleckoprůmyslové školy a Střední uměleckoprůmyslové školy.

Tak jako v minulých ročnících by sochy nemohly vzniknout bez podpory Úřadu místní části Praha-Klánovice a dalších sponzorů - Lesů České republiky, firmy Zista Jiřího Jaroše, Soukromé školy hotelnictví a gastronomie, SČMSD Manažerského institutu COOP a Masarykovy základní školy.

Důležitý podíl na financování akce však má Klánovické fórum, které ze svých prostředků i letos přispěje podobně jako u předchozích ročníků více než 30 000 korunami, bez nichž by se akce stěží uskutečnila. Samozřejmě jsou vítány i příspěvky klánovických občanů, které mohou být i ve formě zakoupení prodejních grafik, jež na podporu akce věnuje ze své sbírky hlavní duše celé akce pan Karel Vilgus. Mezi nimi budou díla nejpřednějších českých grafiků Jiřího Boudy, Vladimíra Suchánka nebo litografie legendárního zakladatele divadla Semafor Jiřího Suchého a mnoha dalších. Peníze z výtěžku prodeje a dary budou využity i k nutné údržbě jak nových, tak stávajících soch.

V rámci týdenního sympozia přijedou 4. června do klánovické Besedy koncertovat slavní písničkáři Miroslav Paleček a Ivo Jahelka, kteří nad sochařskou akcí převzali patronát.

Luboš Palata

Díky úsilí všech organizátorů a pomoci sponzorů a dárců tak budou v červnu Klánovice opět bohatší o několik dalších zajímavých soch a vznikající galerie se začne rozrůstat do rozměrů pražského a možná i republikového unikátu.