Home Page / Novinky / Přispějte na sochy

Přispějte na sochy

 

Hledáme finanční patrony a dárce na vznik jednotlivých soch. Prostředky budou využity k pokrytí části nákladů akce, finální instalaci soch a jejich údržbě.

 

Prosíme proto zájemce o patronát, aby se ozvali Romaně Kubíčkové na tel. 604 288 076 či mail romana@klanovickeforum.cz . Žádáme o podporu samozřejmě i další dobrodince na účet Klánovického fóra, nadačního fondu číslo 51-1069300217/0100 s poznámkou v popisu platby „sochy 2014“.Sochy pak budou převedeny do majetku MČ Praha – Klánovice na bázi darovací smlouvy s Klánovickým fórem.